Om Oss

 

Om Västerås Vägmarkering

Västerås Vägmarkering AB startade sin verksamhet  år 2000 och har sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

Vår personal har mer än 25 års sammanlagd erfarenhet i branschen, hög yrkesstolthet  och levererar därför alltid högsta kvalité på alla utförda markeringar.

Vi arbetar enligt vår kvalitets- och miljöplan som i tillämpliga delar är baserad på SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 14001 och vi utför vägmarkeringar till kommuner, landsting, anläggare och fastighetsbolag i hela mellan Sverige.

 

Affärsidé 

Västerås Vägmarkering AB’s affärsidé  är att till ett konkurrenskraftigt pris tillhandahålla vägunderhåll och trafiksäkerhet till våra kunder.

Att genom smidighet och flexibilitet vara på plats och därigenom bidra till en ökad trafiksäkerhet.

Ha en god kontakt med både våra kunder och leverantörer för att medverka till att material och utrustning hela tiden förnyas och utvecklas.

Vara lyhörda för våra kunders önskemål och bidra med information om normer och regler gällande vägmarkering.

Och att genom ett utvecklat säkerhetstänkande och miljömedvetande minimera risker för våra arbetare, medtrafikanter och miljön.

 

Vår personal 

Alla våra anställda har följande behörigheter:

  • Säkerhet på väg nivå 1 och nivå 2
  • Vakt
  • Utmärkningsansvarig
  • HLR-AED
  • Heta arbeten
  • Vägmarkering grund

Och vi uppdaterar ständigt kunskaperna genom både interna och externa kurser och möten.

 

Vår maskinpark

Vi har idag tillgång till tre handläggningsbilar, en längsgående enhet och en förmarkerings/utsättningsbil.
Vi har även mindre maskiner för målning av färg och fräsning.
För färg använder vi två olika enheter, mindre maskiner för parkeringsmålningar och tvärgående
markeringar och en större självgående maskin för längsgående markeringar.

Samtliga bilar är utrustade med komradio och mobiltelefoner för snabb och säker kommunikation
samt mängdförteckningar och dagböcker som närsomhelst kan visas för beställaren.