Kvalite och miljö

 

Kvalitetssystem.

Företagets kvalitetssystem är inriktat på att i god tid förebygga eventuella brister och fel i material, maskiner och handhavande.
För att på ett förtroendefullt sätt kunna leverera bästa tänkbara produkt och utförande till ett konkurrenskraftigt pris.

Företagets arbetschef har fortlöpande kontakter med såväl vår materialleverantör som maskinleverantör för att hela tiden hålla en öppen dialog om förbättringar och förändringar som sker.
Arbetschefen har det yttersta ansvaret för att kvalitetssystemet fungerar och hela tiden förbättras.
Företaget håller fort löpande möten med ev. underentreprenörer och tillverkare för att diskutera, uppdatera och utveckla kvalitetssystemet.

Vi och i förekommande fall engagerade underentreprenörer använder bara uteslutande material som uppfyller funktionskraven avseende retroreflektion, reflektans och friktion som finns angivet i
ATB Väg 2005 kapitel H Vägmarkeringar.

Den här länken tar dig till vår Kvalitet som är baserad på SS-EN ISO 9001.

Miljösystem.

Vi  strävar efter att vår påverkan på miljön skall vara den minsta möjliga och därför använder samtliga av våra arbetsfordon och maskiner drivmedel av miljöklass 1.
Vårt material levereras i förpackningar som är gjorda av smältbart emballage vilket utgör en del av bindningsmedlet i termoplast och därmed blir det inget avfall.
Glaspärlorna vi använder är tillverkade av återbrukat returglas.
Och vi upplyser alltid våra kunder om de miljövänligaste alternativen vilket gör att vi tillsammans kan värna om miljön.

Den här länken tar dig till vår Miljö som är baserad på SS-EN ISO 14001.

All personal i Västerås Vägmarkering jobbar gemensamt med att successivt förbättra kvalité och miljö genom kunskaper och att alltid följa vår policy.
Detta innebär att kvalité och miljöpåverkan effektiviseras, att säkerheten och hälsan i arbetet ständigt förbättras och att våra kunders önskemål blir uppfyllda.

Vår materialleverantör är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.