Tjänster

 

Vi utför olika förekommande tjänster inom vägmarkerings branschen här under kan du läsa om vad vi kan erbjuda, om du inte hittar det du söker så är du välkommen att fråga oss.


Tvärgående markeringar

Tvärgående markeringar utför vi med termoplast massa eller trafiklinjefärg samt prefabricerad termoplast.

Som tvärgående (handläggning) finns en rad olika markeringar som du hittar på våra vägar. Övergångsställen, stopplinjer, väjningslinjer (hajtänder), körfältspilar, p-platser är några av dom vanligaste. Lite mer ovanliga är symboler typ ”tempo markeringar” som visar hastighetsbegränsningen på asfalten som komplement till skyltarna, man kan även få dom flesta vägmärkessymbolerna  målade på gatan ex.  att man målar ett väjningsplikt märke i vägen på ett ställe med dålig sikt och därmed högre risk för olycka för att förvarna trafikanter.

Längsgående markeringar

Längsgående markeringar utför vi med termoplast massa eller trafiklinjefärg.

Längsgående markeringar (maskinläggning) är de markeringar som går längs våra vägar, gator, cykel- och gångbanor. Längsgående linjer inkluderar mitt- och kantlinjer, led linjer och cykelbanelinjer. Linjer kan målas som diverse flexlinjer vilket är en strukturerad linje som läggs i syfte med att höja synbarheten i väta och mörker och den har också en buller effekt som uppmärksammar föraren på att den ligger nära kanten.


Industri målning
Industri målning utför vi med alla förekommande material såsom termoplast, akryl-, epoxi- och polyuretanfärger.

Vi utför en rad olika typer av industri målning och kan hjälpa er att styra upp logistiken med hjälp av olika kulörer på linjerna samt ta fram schabloner för trafiksymboler, text och företagslogotyper. Vi målar gångstråk och trucklinjer för ökad säkerhet i lagerbyggnader och garage, helfyllda p-ytor med schablonmålade symboler, ledlinjer i kulvertar, och vi målar även väggar och tak.


Dekorativa markeringar

Dekorativa markeringar utför vi med prefabricerad termoplast.

Dekorativa markeringar hittar du oftast på skolgårdar och lekplatser i form av färgglada spel eller körbanor men det händer allt mer att företag använder sin logotyp på parkeringsplatser eller att shoppingcenter hälsar kunder välkomna med ett piktogram. Sanningen är att dekorativa markeringar kan användas för att liva upp de mest gråa och tråkiga ytor och göra dom levande igen.

Borttagning av markeringar

För borttagning av gamla och oönskade linjer använder vi tre olika metoder. Värmning och borttagning används vid mindre objekt, fräsning och blästring  används vid lite större ytor och entreprenader.

Materialen vi använder är:

Termoplast är ett slitstarkt plastmaterial med glaspärlor för reflektion. Massan värms upp till ca 200°C och läggs sedan ut i en tjocklek mellan 2,00-4,00 mm genom extrudering eller handläggning. Massan kan även pigmenteras i olika färger. Hållbarheten varierar beroende på hur hårt trafikerat det är och väderförhållanden.

Trafiklinjefärg är en vattenbaserad färg som läggs ut med en högtrycksmaskin i en tjocklek mellan 400 – 600 μm (0,4-0,6 mm). Trafiklinjefärg används främst på ytor och vägar med lägre trafikbelastning samt vid temporära arbeten. Akryl används vid större belastade ytor för att det är slitstarkare.

Prefabricerad termoplast är vägmarkerings material som är färdigskurna  i 3,00 mm tjocklek. Produkten smälts fast mot asfalten med hjälp av gasolbrännare. Det finns prefabricerade linjer, pilar och olika slags symboler som exempelvis siffror, bokstäver, hopphagar, cyklar och hajtänder m.m.

Vattenbaserad 2-komp färg använder vi oftast på betonggolv inom industri, lager och parkeringsgarage för att uppnå slitstarka och smutsavisande markeringar/ytor. Markeringarna kan fås i alla tänkbara kulörer och former, endast fantasin sätter gränserna.